„Vrácení“ expozice do patřičných hodnot pomocí korekce EV