Jak fotit v noci s Digitálním fotem č. 161. A dvě ocenění pro Nikon!