Vpravo vedle displeje Nikonu Z 30 nejsou dotyková tlačítka jako u Z 50, muselo tedy dojít také k přeuspořádání ovládacích prvků