Oslava života namiesto bolesti a smútku
Fotografická výstava House of Family
Každodenný život kambodžských detí nakazených vírusom HIV, ich radosti, hranie, ale aj trápenie prináša unikátna fotografická výstava obèianského združenia Dvojfarebný svet a slovenských fotoreportérov Márie Candrákovej a Tomáša Halásza.
Od 26. októbra do 4. decembra ukáže na 21 autorských fotografiách život HIV pozitívnych detí žijúcich v sirotinci v rámci slovenského projektu House of Family v Kambodži.