Souhra moderní a historické architektury se v tomto kole nevylučuje | Foto Veronika Hradilová, Unsplash.com