„Fotím pro obživu a to není dobrý.“ Jan Saudek – a spousta dalšího – v srpnovém FotoVideu