Hašení strusky pod tandemovou pecí, Ostrava, ÈR, 2009 | Foto Viktor Mácha