Ruèní válcování, Zawiercie, Polsko, 2013 | Foto Viktor Mácha