MARTIN WÁGNER, volný fotograf: Kde začíná Evropa, Rusko, 2010–2012 (série)