MARTIN ČERVEŇANSKÝ: Moderní cirkus, Kwangyang, Korea, květen 2012 (série)