Důvěřujte automatické detekci očí, která na ně zaostří, zatímco vy komunikujete s modelem. Foto Brett Florens