„Charismatická značka“. O Peak Designu (a dalším) v Digitální fotu č. 180