Červnové FotoVideo na hranici wildlife a abstrakce