AF-S Nikkor 500 mm F4E FL ED VR a AF-S Nikkor 600 mm F4E FL ED VR