Původní barva a finální černobílá podoba? Jak jsem se k ní dopracoval?