„Minusový“ Selection Control Point je ve skutečnosti stále ten stejný výběrový kontrolní bod, pouze má staženou průhlednost na nulu