Přestože štětec měl parametr Brush Hardness nastavený na 100 % a měl by tedy mít ostré hrany, prolnutí Feather v části Paint & Fill Mask s hodnotou cca 30 px je zjemnilo