© Stanislav Pokorný: Maják-Bretaň, Francie / Lighthouse – Brittany, France