© Stanislav Pokorný: Strážce, Bretaň, Francie / Guardian, Brittany, France