Lebka Johanna Gregora Mendela | Foto Petr Jan Juračka