Klasický příklad uspořádání mnohobarevných objektů v matici | Foto XiaoXiao Sun, zdroj Unsplash