Červená a zelená jsou doplňkové barvy, žlutá je však „mimo“. Vadí to? Nikoliv. | Foto Petr Lindner