Použití barvy stylem „tón v tónu“. U aranžované fotografie si můžete pomoci vhodně zvoleným pozadím a celkovou aranží objektů | Foto Dose Juice, zdroj Unsplash