Porovnání zdrojového snímku a fotografie upravené pomocí kontrolních bodů