423 gramů čisté fotografie – další vydání „nového“ časopisu FOTO na trhu